Editura

 

Artpress şi-a început activitatea atât ca editură cât şi ca tipografie în 13.11.2002.
 
Primele lucrări de editare le-au constituit manualele şcolare pentru licee - biologie, geografie, matematică, fizică, chimie, istorie, filosofie etc. Editura Artpress asigurând traducerea (din limba română în limba germană) şi coeditarea lor împreună cu Editura Sigma şi Plus, ele fiind aprobate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Finanţarea lor a fost asigurată de Forumul Democrat al Germanilor din România, companii româneşti şi germane, Guvernul României - Departamentul pentru minorităţi, Guvernul federal german şi austriac.
 
Editura noastră a fost apreciată şi felicitată pentru aceste realizări, fiind totodată sprijinită financiar cu credite de investiţii cu dobândă preferenţială de către Asociaţia FBCI Banatia (asociaţia şvabilor banăţeni) cu fonduri asigurate de Guvernul federal german.
 
Am continuat editând carte ştiinţifică şi universitară în colaborare cu Editura „Augusta“ (Editura Universităţii „Tibiscus“ din Timişoara), dar şi pe cont propriu cu carte tehnică, medicală, beletristică, poezii, literatură pentru copii, reviste, etc., de la inaugurare până în prezent numărul titlurilor purtând pe copertă sigla Editurii Arptress în cei peste 8 ani de activitate depăşind 500.
 
Toate acestea au fost imprimate şi finisate cu utilaje proprii, Artpress fiind totodată şi tipografie, având o dotare tehnică foarte modernă (reţea de calculatoare pentru prelucrarea de text şi imagine cu softuri de ultimă generaţie + CTP - la pregătirea formei, maşini de tipar ofset în 4 şi 5 culori - la imprimare, utilaje de finisare care permit executarea atât a cărţilor broşate, câr şi a celor legate, utilaje de tipar digital alb-negru şi color.
 
Tipografia este independentă din punct de vedere tehnic şi tehnologic al pregătirii formei, imprimării şi finisării atât a cărţilor, cât şi a oricăror altor produse poligrafice.
 
De asemenea, asigurăm servicii de pre-press, press şi post-press şi pentru alte edituri (Editura Academiei, Ed. Humanitas, Editura Sigma, Editura de Vest etc.), iar majoritatea editurilor insitutelor de învăţământ superior din Timişoara apelează la serviciile noastre. Editura noastră a obţinut recunoaşterea CNCSIS în anul 2006.
 
La editura şi tipografia noastră apelează cele mai multe multinaţionale din zonă pentru editarea şi imprimarea publicaţiilor proprii, cu circuit intern sau naţional, cum ar fi ziare, reviste, prospecte, cărţi tehnice etc. Principalii beneficiari sunt Dräxlmaier, Continental, Hella, Raris Grup, California Fitness, Life Care, Mondo Style, etc.
 
Instituţiile de cultură şi artă, Primăria din Timişoara, primăriile din judeţ, apelează la serviciile noastre de editare şi imprimare pentru ziare, reviste, cărţi, broşuri etc.